Regulamin

Sklep internetowy www.eleganckakobieta.pl  jest własnością firmy ELEGANCKA KOBIETA Anna Ziemlicka, którą zarejestrowano w CEIDG pod ID 000455813-2013; NIP 6110153481; regon 230213462
Siedziba i adres do korespondencji – ELEGANCKA KOBIETA Anna Ziemlicka, ul.Broniewskiego 2B/14, 59-500 Złotoryja
 
Dane kontaktowe:
eleganckakobieta@gmail.com
nr telefonu  +48 532 497 786; WhatsApp: Ania Ziemlicka
 
……………………………………………………………………………………………………………………

1.Pracownia krawiecka i sklep działające pod adresem internetowym  www.eleganckakobieta.pl, prowadzą sprzedaż odzieży gotowej i szytej na miarę oraz dodatków mieszczących się w tzw. dobrej średniej półce – głównym adresatem produktów jest polska i unijna businesswoman.
 
2. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podawana jest w złotych polskich. Cena ta jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 
 3. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
 
 4. Klientka ma możliwośc składania zamówienia poprzez:
– panel sklepowy po wcześniejszym się zarejestrowaniu
– pocztę e-mail   eleganckakobieta@gmail.com
– telefon nr 532 497 786
– WhatsApp: Ania Ziemlicka
 
 5. Aby zamówienie mogło być zrealizowane, konieczne jest podanie następujących danych:
 – nazwa produktu widoczna w nawiasach kwadratowych przy miniaturkach zdjęć poszczególnych kategorii
 – imię i nazwisko Klientki
 – adres wysyłkowy
 – nr telefonu
 – adres poczty elektronicznej
 – sposób zapłaty
 – sposób wysyłki
Nie zawsze są potrzebne wszystkie dane jw, proszę to uzgadniać każdorazowo z konsultantką sklepu, staramy się dostosowywać do zaistniałych w danej chwili okoliczności i możliwości Klientki.
 
 6.Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłanie przez sklep internetowy informacji o przyjęciu do realizacji zamówienia na e-mail Klientki, z podaniem istotnych składników zamówienia.

7.Za zakupione Towary Klientka dokonuje płatności przelewem na wskazany nr rachunku bankowego w zakładce KONTAKTY.                      
                                                                                                                                    
8. Dostawa zamówionych towarów odbywa się kurierem GLS lub DPD. Klientka dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.
Przesyłki dostarczane są w ciągu 1 dnia roboczego od daty wydania do przewozu.
 
 9.Koszty dostawy
 Kurier GLS lub DPD – przedpłata na konto sklepu – 29,00 zł
 
 10.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie  praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny –  Klientka, która zawarła umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni  od dnia otrzymania Towaru. Zwrotowi nie podlegają ubrania szyte wg indywidualnych wymiarów. Koszt zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy ponosi kupująca.
 
 11. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.10 wystarczy, aby Klientka wysłała oświadczenie na piśmie przed jego upływem na:
– adres e-mail Sprzedawcy eleganckakobieta@gmail.com
– Pocztą Polską na adres wskazany w zakładce KONTAKTY
 
 12. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana na niezawartą. To, co strony oświadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy – dotyczy wyłącznie ubrań szytych seryjnie, dostępnych od zaraz.
 
 13. Zakupiony niechciany towar prosimy odesłać na wskazany przez konsultantkę adres, przesłany drogą e-mail lub przekazany telefonicznie. Koszt wysyłki i zwrotu towaru obciążą Klientkę.
 
 14. W przypadku, kiedy realizacja zamówionej usługi wiąże się z wykonaniem dzieła , czyli uszycie ubrania wg indywidualnych wymiarów, to uszyta odzież nie podlega zwrotowi. Podczas realizacji zlecenia, Klientka jest zobligowana podać e-mailem prawdziwe wymiary swojego ciała, ustalić detale zlecenia i utrzymywać kontakt mailowy oraz telefoniczny z pracownią krawiecką, podczas trwania realizacji projektu.
Ewentualne dodatkowe dopasowanie ubioru odbywa się na koszt pracowni i sklepu, w ramach gwarancji za usługę.
 
15. Wszystkie towary sprzedawane poprzez stronę www.eleganckakobieta.pl objęte są gwarancją projektanta i sklepu.

16. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientki będąca jednocześnie Konsumentką w rozumieniu artykułu
22.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową,  określa Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

17. Jeżeli zamówiony produkt jest przesłany do Klientki za pośrednictwem przewoźnika, to Klientka zobowiązana jest zbadać tę przesyłkę przy odbiorze od kuriera i w razie wystąpienia uszkodzenia paczki, sporządzić stosowny protokoł szkód w obecności przewoźnika. Przypadek ten reguluje Kodeks Cywilny w rat. 545 paragraf 2.

18. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową należy wysłać na adres e-mail lub korespondencyjny, widoczny w zakładce KONTAKTY na stronie www.eleganckakobieta.pl

19. W zawiadomieniu należy podać
– imię i nazwisko Klientki
– datę zakupu
– datę wystąpienia niezgodności
– opis niezgodności
– żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową

20. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klientki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

21. Towar niezgodny z umową należy odesłać na wskazany przez Sprzedawcę adres drogą email.
 
22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacju na stronie internetowej aż do odwołania.
 
23. Ewentualny spór powstały pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentką/Klientką/ zostany poddany sądowi właściwemu dla siedziby firmy ELEGANCKA KOBIETA, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 rokuy Kodeks Postępowania Cywilnego.

24. Umowy zawierane poprzez pracownię krawiecką i sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

25. w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy:
– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny
– Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebiezpieczny
– Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego

26. Dane osobowe Klientki są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, łączącego Sprzedawcę z Klientką, po czym są likwidowane.

27. Strona www niniejszego sklepu stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb swoich Klientek. Korzystanie z witryny sklepu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek /plików cookies/ znaczy, że będą zamieszczane na komputerach końcowych, ale dzięki temu zapamiętają one na stałe adres sklepu www.eleganckakobieta.pl
 
 28. Niniejszy Regulamin może być używany tylko do celów związanych z umową kupna-sprzedaży lub postępowania sądowego.

29. Sklep-pracownia krawiecka i świadczone w nim usługi oraz niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu.

30. POLIIYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH WG RODO W SERWISIE www.eleganckakkobieta.pl

a/ administratorem Państwa danych osobowych jest firma ELEGANCKA KOBIETA Anna Ziemlicka ul.Broniewskiego 2b/14,59-500 Złotoryja
 b/ strona www.eleganckakobieta.pl  jest zabezpeczona przed włamaniem certyfikatem SSL  [patrz: kłódka widoczna obok linku strony ]
c/ Państwa dane adresowe i telefoniczne są przetwarzane tylko podczas realizacji zlecenia i trwa to najdłużej cztery tygodnie, licząc od dnia następnego po złożeniu zamówienia. W zawiązku z realizacją danego zlecenia Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim, świadczącum usługi kurierskie, bankowe.Po upływie okresu realizacji zlecenia dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lu anonimizowane.
d/Klientka korzystająca ze strony www.eleganckakobieta.pl potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i postanowieniami polityki prywatności oraz rozumie treść, wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie Jej danych osobowych w zbiorach prowadzonych przez serwis ELEGANCKA KOBIETA Anna Ziemlicka.


31. Data ostatniej aktualizacji Regulaminu –  21 maja 2018 roku

indywidualnej miary. Mamy stałe klientki, których szafy uzupełniamy corocznie wiosną i jesienią, biorąc pod uwagę zawsze kolorystykę uszytych wcześniej ubrań. Staramy się, aby kontakt z naszymi klientkami był profesjonalny, wzbudzał szacunek i zaufanie.